Beograd / Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd

  • Pratite nas:

Adresa: Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd

  • Pratite nas:
KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR SUNNY BEACH 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR FOREST VIOLET 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR METALLIC GOLD 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR METALLIC RAINBOW 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR FLUORESCENT SHOUT 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR WHITE 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR SUMMERY SKY 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR RAINFOREST 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR TITANIUM 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR STRAWBERRY ICE 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR U SETU 1/6 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR DENDELION MEADOW 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR FIELD POPPY 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR WATER WORLD 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


KOH-I-NOOR

MAGIC GEL BOJA MULTICOLOR ORANGE FLOWER 50ML

Tečna MAGIC gel boja sadrži kapi nekoliko različitih nijansi boja . Kapi odabranih nijansi disperznih boja raspršene su u posebnom gelu, koji sprečava njihovo mešanje. Boje nisu rastvorljive u vodi, mogu se mešati jedna sa drugom. Da bi se nijanse posvetlele MAGIC gel boje se moraju mešati sa zasebnom belom bojom Magic. Boje su vrlo efikasne u tehnikama ukrašavanja i krečenja sa specijalnim efektima. Moguc´e je vrlo efikasno ukrašavati predmete napravljene od upijajuc´ih i ne upijajuc´ih materijala. Nakon mešanja dve ili više Magic boja, same boje se ne mešaju, vec´ se stvara nova višebojna kombinacija različitih boja. Kombinacije boja mogu se birati gotovo neograničeno od raspoloživih nijansi.


Prijava na mail listu

Prijavite se na našu mail listu i prvi saznajte našu najnoviju ponudu!