ART LINE


ARTline TEMPERA 45ml BLACK

ART LINE TEMPERU karakterišu kvalitetni, fino mleveni pigmenti i gusta struktura boje koji omogućavaju veliku pokrivnost bojene površine. 

- 1 boja x 10 metalnih tuba 45ml
- Boja na vodenoj bazi
- Lako uklonjive sa tkanina i ostalih površina
- Otporne na svetlo

- ART.014 Titanium White
- ART.015 Lemon Yellow 45ml 
- ART.016 Medium Yellow 45ml 
- ART.017 Orange 45ml 
- ART.018 Scarlet Red 45ml
- ART.019 Cobalt Blue 45ml
- ART.020 Violet 45ml 
- ART.021 Light Green 45ml 
- ART.022 Black 45ml 

Šifra artikla: ART022
Više informacija

ARTline TEMPERA 45ml COBALT BLUE

ART LINE TEMPERU karakterišu kvalitetni, fino mleveni pigmenti i gusta struktura boje koji omogućavaju veliku pokrivnost bojene površine. 

- 1 boja x 10 metalnih tuba 45ml
- Boja na vodenoj bazi
- Lako uklonjive sa tkanina i ostalih površina
- Otporne na svetlo

- ART.014 Titanium White
- ART.015 Lemon Yellow 45ml 
- ART.016 Medium Yellow 45ml 
- ART.017 Orange 45ml 
- ART.018 Scarlet Red 45ml
- ART.019 Cobalt Blue 45ml
- ART.020 Violet 45ml 
- ART.021 Light Green 45ml 
- ART.022 Black 45ml 

Šifra artikla: ART019
Više informacija

ARTline TEMPERA 45ml LEMON YELLOW

ART LINE TEMPERU karakterišu kvalitetni, fino mleveni pigmenti i gusta struktura boje koji omogućavaju veliku pokrivnost bojene površine. 

- 1 boja x 10 metalnih tuba 45ml
- Boja na vodenoj bazi
- Lako uklonjive sa tkanina i ostalih površina
- Otporne na svetlo

- ART.014 Titanium White
- ART.015 Lemon Yellow 45ml 
- ART.016 Medium Yellow 45ml 
- ART.017 Orange 45ml 
- ART.018 Scarlet Red 45ml
- ART.019 Cobalt Blue 45ml
- ART.020 Violet 45ml 
- ART.021 Light Green 45ml 
- ART.022 Black 45ml 
Šifra artikla: ART015
Više informacija

ARTline TEMPERA 45ml TITANIUM WHITE

ART LINE TEMPERU karakterišu kvalitetni, fino mleveni pigmenti i gusta struktura boje koji omogućavaju veliku pokrivnost bojene površine. 

- 1 boja x 10 metalnih tuba 45ml
- Boja na vodenoj bazi
- Lako uklonjive sa tkanina i ostalih površina
- Otporne na svetlo

- ART.014 Titanium White
- ART.015 Lemon Yellow 45ml 
- ART.016 Medium Yellow 45ml 
- ART.017 Orange 45ml 
- ART.018 Scarlet Red 45ml
- ART.019 Cobalt Blue 45ml
- ART.020 Violet 45ml 
- ART.021 Light Green 45ml 
- ART.022 Black 45ml 

Šifra artikla: ART014
Više informacija

ARTline TEMPERE 45ml

ART LINE TEMPERU karakterišu kvalitetni, fino mleveni pigmenti i gusta struktura boje koji omogućavaju veliku pokrivnost bojene površine. 

- 1 boja x 10 metalnih tuba 45ml
- Boja na vodenoj bazi
- Lako uklonjive sa tkanina i ostalih površina
- Otporne na svetlo

- ART.014 Titanium White
- ART.016 Medium Yellow 45ml
- ART.018 Scarlet Red 45ml
- ART.021 Light Green 45ml
- ART.022 Black 45ml
- ART.015 Lemon Yellow 45ml
- ART.017 Orange 45ml
- ART.020 Violet 45ml
- ART.019 Cobalt Blue 45ml
Šifra artikla:
Više informacija