LIPA MILL


SVESKA MMOJI MEK POVEZ A4

SVESKE MMOJI iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g
- Linijatura: SK i DIKTO

DIKTO: 1211633854
SK: 1211633855
Šifra artikla: 1211633854; 1211633855
Više informacija

SVESKE STARKE MEK POVEZ A4

SVESKE STARKE iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
SVESKE MMOJI iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
SVESKE MMOJI iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
SVESKE MMOJI iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
SVESKE MMOJI iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
SVESKE MMOJI iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
SVESKE MMOJI iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva

Šifra artikla: 1211633403; 1211633404
Više informacija

SVESKE METROPOLIS MP A4

SVESKE METROPOLIS iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
Šifra artikla: 1211633822; 1211633823
Više informacija

SVESKE ILLUSION MP A4

SVESKE ILLUSION iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  300g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
Šifra artikla: 1211633407; 1211633408
Više informacija

SVESKE POLIPROPILEN MP A4

SVESKE POLIPROPILEN iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 60 Lista / 70gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: Polipropilen + Papir 250g
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
Šifra artikla: 1211632873; 1211632874
Više informacija

SVESKE GLITTER MP A4

SVESKE GLITTER iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g + GLITTER
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
Šifra artikla: 128658; 128654
Više informacija

SVESKE ZOO MP A4

SVESKE ZOO iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 40 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: GC1 karton  230g 
- Mat plastifikacija + BLINDRUK
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 6 različitih motiva
Šifra artikla: 1211630556; 1211630557
Više informacija

SVESKE ZOO TP A5

SVESKE ZOO iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A5
- 96 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: Lepenka 1.5mm + Papir 130g
- Mat plastifikacija + UV lak + Gumica
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 9 različitih motiva
Šifra artikla: 121163361; 121163362
Više informacija

SVESKE MMOJI TP A4

SVESKE MMOJI iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 80 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: Lepenka 1,5 mm  + Papir 130g
- Mat plastifikacija + Uv lak
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 4 različitih motiva
Šifra artikla: 1211633861; 1211633862
Više informacija

SVESKE STARKE TP A4

SVESKE STARKE iz nove zanimljive kolekcije od visoko kvalitetnih materijala.

- Dimenzija: A4 (210x297 mm)
- 80 Lista / 80gr bezdrvni beli ofset papir
- Korica: Lepenka 1,5 mm  + Papir 130g
- Mat plastifikacija + Uv lak
- Linijatura: SK i DIKTO
- Kolekcija sadrži 4 različitih motiva
Šifra artikla: 1211633859; 1211633860
Više informacija