KOH-I-NOOR


KOH-I-NOOR DRVENE BOJE JUMBO P. PINK

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.
Šifra artikla: 3370010029KS
Više informacija

KOH-I-NOOR DRVENE BOJE JUMBO P. VIOLET

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.
Šifra artikla: 3370011029KS
Više informacija

KOH-I-NOOR DRVENE BOJE JUMBO L. VIOLET

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.
Šifra artikla: 3370013029KS
Više informacija

KOH-I-NOOR DRVENE BOJE JUMBO COBALT BLUE

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.
Šifra artikla: 3370017029KS
Više informacija

KOH-I-NOOR DRVENE BOJE JUMBO LIGHT BLUE

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.
Šifra artikla: 337018029KS
Više informacija

KOH-I-NOOR DRVENE BOJE JUMBO S. BLUE

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.
Šifra artikla: 3370019029KS
Više informacija

KOH-I-NOOR DRVENE BOJE JUMBO P. BLUE

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.

Šifra artikla: 3370020029KS
Više informacija

KOH-I-NOOR DRVENE BOJE JUMBO Y. GREEN

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.
Šifra artikla: 3370022029KS
Više informacija

KOH-I-NOOR DRVENE BOJE JUMBO PEA GREEN

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.
Šifra artikla: 33700240KS
Više informacija

KOH-I-NOOR DRVENE BOJE MEADOW GREEN

KOH-I-NOOR JUMBO SIZE umetničke boje u 26 različitih nijansi u JUMBO veličini. Široka paleta tonova, postojan trag i intezivne boje omogućavaju stvaranje najfinijih nijans boja.

Šifra artikla: 33700250KS
Više informacija