KOH-I-NOOR


KOH-I-NOOR GRAFIT RAZLIČITIH TVRDOĆA

Umetnički KOH-I-NOOR set grafita u štapićima različitih tvrdoća: 2B, 4B, 6B. Proizvodi visokog kvaliteta idealan za senčenje i postizanje finih gradacija.
Šifra artikla: 4390006001
Više informacija

K-I-N AKVAREL DRVENE BOJE LEMON YELLOW

Umetničke KOH-I-NOOR AKVAREL drvene bojice MONDELUZ su predstavljene u širokoj paleti boja i izradjene su od pigmenta visokog kvaliteta. U tabeli je, pored osnovnih podataka, zvezdicom prikazana pokrivnost i nijansa svake boje.
Šifra artikla: 3720002002KS
Više informacija

K-I-N AKVAREL DRVENE BOJE APRICOT ORANGE

Umetničke KOH-I-NOOR AKVAREL drvene bojice MONDELUZ su predstavljene u širokoj paleti boja i izrdjene su od pigmenta visokog kvaliteta. U tabeli je, pored osnovnih podataka, zvezdicom prikazana pokrivenost i nijansa boje.
Šifra artikla: 3720009002KS
Više informacija

AKVAREL DRVENE BOJICE NAPLES YELLOW

Umetničke KOH-I-NOOR AKVREL drvene bojice MONDELUZ su predstavljene u širokoj paleti boja i izradjene su od pigmenta visokog kvaliteta. U tabeli je, pored osnovnih podataka, zvezdicom prikazana pokrivnost i nijansa svake boje.
Šifra artikla: 372004402KS
Više informacija

AKVAREL DRVENE BOJICE ICE BLUE

Umetničke KOH-I-NOOR AKVAREL drvene bojice MONDELUZ su predstaljene u širokoj paleti boja i izradjene su od pigmenta visokog kvaliteta. U tabeli je, pored osnovnih podataka, zvezdocom prikazana pokrivnost i nijansa svake boje.

Šifra artikla: 3720015002KS
Više informacija

AKVAREL DRVENE BOJICE CERULEAN BLUE

Umetničke KOH-I-NOOR AKVAREL drvene bojice MONDELUZ su predstavljene u širokoj paleti boja i izradjene su od pigmenta visokog kvaliteta. U tabeli je, pored osnovnih podataka, zvezdicom prikazana pokrivnost i nijansa svake boje.
Šifra artikla: 3720016002KS
Više informacija

K-I-N AKVAREL DRVENE BOJICE BLUISH GREEN

Umetničke KOH-I-NOOR AKVREL drvene bojice MONDELUZ su predstavljene u širokoj paleti boja i izradjene su od pigmenta visokog kvaliteta. U tabeli je, pored osnovnih podataka, zvezdicom prikazana pokrivnost i nijansa svake boje.
Šifra artikla: 3720021002KS
Više informacija

AKVAREL DRVENE BOJICE OLIVE GREEN DARK

Umetničke KOH-I-NOOR AKVREL drvene bojice MONDELUZ su predstavljene u širokoj paleti boja i izradjene su od pigmenta visokog kvaliteta. U tabeli je, pored osnovnih podataka, zvezdicom prikazana pokrivnost i nijansa svake boje.
Šifra artikla: 3720027002KS
Više informacija

AKVAREL DRVENE BOJICE GOLD OCHRE

Umetničke KOH-I-NOOR AKVREL drvene bojice MONDELUZ su predstavljene u širokoj paleti boja i izradjene su od pigmenta visokog kvaliteta. U tabeli je, pored osnovnih podataka, zvezdicom prikazana pokrivnost i nijansa svake boje.
Šifra artikla: 3720028002KS
Više informacija

AKVAREL DRVENE BOJICE LIGHT BROWN

Umetničke KOH-I-NOOR AKVREL drvene bojice MONDELUZ su predstavljene u širokoj paleti boja i izradjene su od pigmenta visokog kvaliteta. U tabeli je, pored osnovnih podataka, zvezdicom prikazana pokrivnost i nijansa svake boje.
Šifra artikla: 3720031002KS
Više informacija