ERICH KRAUSE


PVC FOLIJA A4 ROMANTIQUE

- ERICH KRAUSE PVC A4 ROMANTIQUE fascikla pogodna za odlaganje dokumenata. Dostupne u četri različita romantična cvetna dezena. Visokog kvaliteta, PVC transparentna klasična fascikla. Pakovnje od četri komada, A4 formata. 
Šifra artikla: 33620
Više informacija

PVC FASCIKLA SA DUGMETOM ROMANTIQUE

ERICH KRAUSE PVC A4 ROMATIQUE sa dugmetom.
Dugme služi za zaštitu od ispadanje dokumenata. Idealan za čuvanje radova, dokumenata, CD-ova i fotografija. Fascikla pogodna za odlaganje dokumenata. Dostupne u četri različita romantična cvetna dezena. Visokog kvaliteta, PVC transparentna klasična fascikla. Pakovnje od četri komada, A4 formata. 
Šifra artikla: 33621
Više informacija

PVC FASCIKLA ROMANTIQUE SA FEDER MEH.

 ERICH KRAUSE PVC A4 ROMANTIQUE fascikla sa feder mehanizmom. Inovativni "feder" mehanizam, omogućava izuzetno lagano ubacivanje u fasciklu. Dostupne u četri različita romantična cvetna dezena. Visokog kvaliteta, PVC transparentna klasična fascikla. Pakovnje od četri komada, A4 formata. 
Šifra artikla: 33622
Više informacija

PVC FASCIKLA ROMANTIQUE SA DVE GUMICE

- ERICH KRAUSE PVC A4 ROMANTIQUE sa dve gumice i tri klapne. Fascikla pogodna za odlaganje dokumenata. Dve gumice služe za zaštitu od ispadanje dokumenata. Dostupne u četri različita romantična cvetna dezena.Visokog kvaliteta, PVC transparentna klasična fascikla. Pakovnje od četri komada, A4 formata. 
Šifra artikla: 33624
Više informacija

PVC FASCIKLA ROMATIQUE DISPLAY BOOK

- ERICH KRAUSE PVC ROMATIQUE DISPLAY BOOK fascikla pogodna za odlaganje dokumenata. Dostupne u četri različita romantična cvetna dezena. Visokog kvaliteta, PVC transparentna klasična fascikla. Pakovnje od četri komada, A4 formata.

Šifra artikla: 33623
Više informacija

PVC L FOLIJA A4 NIGHT ILLUSION

- ERICH KRAUSE FOLIJA NIGHT ILLUSION fascikla idealana za čuvanje radova, dokumenata. Klasični model fascikle, visokog kvaliteta.PVC transparentna fascikla modernog cvetnog dezena. Pakovanje od 4 komada, format A4.
Šifra artikla: 33629
Više informacija

PVC FASCIKLA SA DUGMETOM NIGHT ILLUSION

- ERICH KRUSE PVC FASCIKLA SA DUGMETOM NIGHT ILLUSION. Dugme služi za zaštitu od ispadanje dokumenata. Idealan za čuvanje radova, dokumenata, CD-ova i fotografija. Fascikla pogodna za odlaganje dokumenata. Visokog kvaliteta, PVC transparentna klasična fascikla, sa cvetnim dizajnom. Pakovnje od četri komada, A4 formata. 

Šifra artikla: 33630
Više informacija

PVC FASCIKLA NIGHT ILLUSION SA FEDER MEH

- ERICH KRUSE PVC FASCIKLA NIGHT ILLUSION sa feder mehanizmom. Inovativni "feder" mehanizam, omogućava izuzetno lagano ubacivanje u fasciklu. Fascikla pogodna za odlaganje dokumenata. Visokog kvaliteta, PVC transparentna klasična fascikla, sa cvetnim dizajnom. Pakovanje od četiri komada, A4 formata

Šifra artikla: 33631
Više informacija

PVC FASC. NIGHT ILLUSION SA DVE GUMICOM

- ERICH KRAUSE PVC  NIGHT ILLUSION sa dve gumice i tri klapne. Fascikla pogodna za odlaganje dokumenata. Dve gumice služe za zaštitu od ispadanje dokumenata. Visokog kvaliteta, PVC klasična fascikla, cvetnog duzajna, format A4.
Šifra artikla: 33634
Više informacija

PVC FASCIKLA NIGHT ILLUSION DISPLAY BOOK

- ERICH KRAUSE FASCIKLA NIGHT ILLUSION DISPLAY BOOK fascikla pogodna za odlaganje dokumenata. Cvetnog dezena, 40 uložaka. Visokog kvaliteta, PVC transparentna klasična fascikla. Pakovnje od četri komada, A4 formata.
Šifra artikla: 33632
Više informacija